Uzaktan Eğitimde Öğrenenin Sürece Dahil Edilmesi

Uzaktan Eğitimde Öğrenenin Sürece Dahil Edilmesi

Uzaktan Eğitim ve online eğitimlerin başarısını etkileyen en önemli faktörlerden birisi yaşayan bir sistem yaratmaktır. Bunu etkin kılabilmek için en önemli faktör kullanıcıları daha fazla sisteme dahil etmek olacaktır.

Mükemmel hazırlanmış eğitimler, harika ve etkili içeriklerin değerlenmesini sağlayan kullanıcılardı. Kullanıcıları sadece ileri-geri butonlarına hapsetmek ya da konu başlıklarını otomatik geçen video sistemlerinde tutmak sadece sanal bir başarı örneği sağlayacaktır.

Bu konuyu bazı başlıklar altında toplayacağız fakat üzerinden çalıştığımız bir projeden bahsetmek isterim. Etkileşimsiz, uzun sıkıcı videolar yerine kendi içerisinde dallanma yapılarına sahip, kullanıcıdan aldığı cevaplarla videoyu yönlendiren bazen de videoda herhangi bir dallanma yapısını harekete geçirmeyen fakat öğrenenin verilerini daha gerçekçi alabileceğimiz, video izlerken çıkacak “kısa cevaplı” sorular. Bence kulağa çok hoş geliyor. Öğrenenler için zamanı daha aktif tüketilmesini sağlayan bu videoların yapılması standart videolara göre daha meşakkatli ve zordur.

digital-student-expectations

 • Videoların ve eğitimlerin altında kullanıcılar için aktif tartışma ortamları yaratın.
 • Tasarımlarınızda ve videolarınızda hikayeleştirme yöntemini kullanın.
 • Rolleri tersine çevirin.

Öğrenme ortamlarından tek yönlü iletişim , öğrenenin ilgi ve merakını kaybetmesine sebep olmaktadır. Bu yüzden daha fazla dahil edilmesi için farklı yöntemler kullanmak gerekir. En etkili ve uygulaması en kolay yöntem, bir tanım, açıklama gerektiren bir cümle ya da kelimede “sizeler bu konuyu nasıl açıklayabilirsiniz.”, “size göre bu ikilem arasında ki fark nedir” gibi cümlelerle öğrenenin ilgisini çekebilmektedir. Uygulama alanı mümkünse konuyla ilgili bir blog yazmaları ya da yaratıcılığı teşvik edecek başka alanlara yönlendirebilirsiniz. Örnek bir video üzerinden giderekte onların bu eğitimi nasıl tasarlayacaklarını sorabilirsiniz.

 • İçeriklerinize kullanıcıyı rahatsız etmeyecek ama dikkatini çekmelerini sağlayacak sesler ve müzikler ekleyebilirsiniz.
 • Simülasyonlar ve senaryolar ile öğrenen kitlenizi test edin.

Klasik bir testte öğrenen uygular ve testi sonlandırır akabinde “Doğru” ve “yanlış“ olarak aslında öğrenen için real olmayan ve bir anlam ifade etmeyen sonuçlar karşısına çıkar. Konuyu bir örnek ile açıklayalım.  Emniyet kemerinin önemini test sorusuyla ölçmek yerine emniyet kemerini bağlamadığında olacak sonuçları gösteren bir simülasyon çok daha etkili olacaktır. Şu şekilde bir senaryo yazılabilir.  Eğitim başlar, aracı çalıştırmadan önce yapılacak seçenekler listelenir. Ayna kontrolü, emniyet kemeri vbz seçenekler işaretlemesi beklenir. İşaretlemediği seçeneklerle ilgili küçük görseller ya da videolar ile gerçek hayatta uygulamaya geçirmesi kolaylaştırabilir.

 • Öğrenen ile duygusal bir bağ oluşturun.

Yukarıda belirttiğimizi gibi gerçek hayattan örnekler veriniz. Bahsettiğimiz bir kurumsal eğitim ise yurt dışından örnekler yerine kendi  kurumundan örnekler veriniz. Öğrenenin konuyla bir bağ oluşturmasını sağlayınız.

 • Duygusal zekayı kullanın.

Duygusal zekanın öğrenme üzerinde ki etkileri araştırılmış ve birçok makaleye konu olmuştur.

Bağımsızlık, uyum sağlama, yönlendirme, isteğe bağlı hareket etme vbz  duygusal zekanın sonucunda ortaya çıkan duygu ve hareket biçimleridir.Gerçek hayatta sevdiklerimizin fotoğraflarını masalarımızın üzerine neden koyduğumuzu hiç düşündünüz mü ? Belki konunun en uç noktası olsa da öğrenme ortamının kişiselleştirilebilmesi bile öğrenenin sisteme daha fazla giriş yapmasını sağlamaktadır bu sebepten öğrenmelerini kolaylaştıracak ve sevdirecek ortamlar oluşturun.

 • Gürbüz, Sait, and Murad Yüksel. “Çalışma ortamında duygusal zekâ: İş performansı, iş tatmini, örgütsel vatandaşlık davranışı ve bazı demografik özelliklerle ilişkisi.” Doğuş Üniversitesi Dergisi 9.2 (2011): 174-190.
 • https://www.talentlms.com/blog/tips-produce-microlearning-videos-elearning/
 • https://elearningindustry.com/10-creative-ways-to-use-free-timeline-makers-in-elearning
 • https://elearningindustry.com/7-tips-to-use-learners-creativity-in-elearning